به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

ترجمه مقاله با کد

برای ترجمه مقاله های تخصصی برق از این بخش استفاده کنید. کافی است کد مقاله را به همراه اطلاعات شخصی خود وارد کنید تا فرایند ترجمه آغاز شود. اگر مقاله جزو مقالات دارای کد نمی باشد، به صفحه الکترویار مراجعه کرده و فایل خود را مستقیما آپلود نمایید.
ادامه مطلب

تولد الکترویار

تا پیش از وجود الکترویار، فقط بخش ترجمه تخصصی برق با نام الکتروترجمه فعال بود. اما دیدم میشه بخش ویرایش مقالات زبان انگلیسی هم به این بخش ها اضافه بشه. از طرفی ترجمه فارسی به انگلیسی با ویرایش و آماده برای سابمیت در ژورنال هم اضافه شد. در نهایت تمام این خدمات زیر پوشش نام الکترویار قرار گرفت. این هم از بنر تبلیغاتی ما!
ادامه مطلب

لغات روزانه ۷

در سری مطالب لغات روزانه سعی میشود تا حداقل پنج لغت مرتبط با رشته مهندسی برق بطور روزانه قرار داده شود. برای دیدن سری های قبلی و یا بعدی به مطالب وبلاگ الک تیک و یا صفحه الکترویار در اینستاگرام مراجعه فرمایید. اینستاگرام الکترویار
ادامه مطلب

لغات روزانه ۶

در سری مطالب لغات روزانه سعی میشود تا حداقل پنج لغت مرتبط با رشته مهندسی برق بطور روزانه قرار داده شود. برای دیدن سری های قبلی و یا بعدی به مطالب وبلاگ الک تیک و یا صفحه الکترویار در اینستاگرام مراجعه فرمایید. اینستاگرام الکترویار  
ادامه مطلب

لغات روزانه ۵

در سری مطالب لغات روزانه سعی میشود تا حداقل پنج لغت مرتبط با رشته مهندسی برق بطور روزانه قرار داده شود. برای دیدن سری های قبلی و یا بعدی به مطالب وبلاگ الک تیک و یا صفحه الکترویار در اینستاگرام مراجعه فرمایید. اینستاگرام الکترویار  
ادامه مطلب

لغات روزانه ۴

در سری مطالب لغات روزانه سعی میشود تا حداقل پنج لغت مرتبط با رشته مهندسی برق بطور روزانه قرار داده شود. برای دیدن سری های قبلی و یا بعدی به مطالب وبلاگ الک تیک و یا صفحه الکترویار در اینستاگرام مراجعه فرمایید. اینستاگرام الکترویار
ادامه مطلب
error: Content is protected !!