به صفحه نظرسنجی الک تیک خوش آمدید. در این پست دائمی تمامی نظرسنجی هایی که در کانال تلگرام و یا صفحه اینستاگرام الک تیک قرار داده شده، ارائه می شوند. ارزش این نظرسنجی ها در این است که می توان برآورد نسبی از یک جامعه آماری کوچک در اختیار داشت. اگرچه جامعه آماری دربرگیرنده صدها هزارنفر از مهندسان این مرز و بوم نیست، اما طبق اصل “مشت نمونه خروار است” میتوان به آنها توجه کرد. به پرسش و پاسخ کاربران میپردازیم:

۱- در تیرماه ۱۳۹۶ سوالی از کاربران کانال تلگرامی الک تیک در مورد انواع گرایش رشته برق پرسیده شد. متن سوال نظرسنجی این بود که “به نظر شما بهترین گرایش رشته مهندسی برق برای ورود به بازار کار کدام است؟” شکل زیر پاسخ کاربران را در قالب یک نمودار دایره ای نشان می دهد.

سوال و نمودار

همانطور که دیده می شود، سهم بیشتر نمودار اختصاص به گرایش قدرت با ۴۷ درصد آرا دارد. پس از آن گرایش الکترونیک با ۱۹ درصد آرا در رتبه دوم است. اتوماسیون و ابزار دقیق با ۱۱ درصد، مهندسی پزشکی با ۸ درصد، مکاترونیک و رباتیک با ۶ درصد، مخابرات ۵ درصد و کنترل ۴ درصد رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند.

این نمودار دید مناسبی به افراد علاقه مند به رشته مهندسی برق می دهد اما برای داشتن اطلاعات کامل تر نیاز به جامعه آماری بسیار بزرگتری برای نظرسنجی می باشد.

همچنین بخوایند: مرور چند تعریف برقی!

۲- نظرسنجی در اینستاگرام با مضمون زیر اجرا شد: “شما به عنوان یک مهندس کارشناس موافق ورود به بازار کار و یا ادامه تحصیل در مقاطع بالاتر هستید؟”

با جامعه آماری حدودا ۱۲۰۰ نفر پاسخ بدین شکل بود که: ۶۸ درصد موافق ورود به بازار کار بودند و ۳۲ درصد نیز ادامه تحصیل در مقاطع بالا را پیشنهاد میکردند. تصویر زیر مربوط به این نظرسنجی اینستاگرامی است.

از پیام های دریافتی میتوان دریافت که برخی اعتقاد به هر دو راه به طور موازی دارند و بسیاری ادامه تحصیل در داخل کشور را اشتباه محض می دانند.گروهی نیز معتقد هستند که ادامه تحصیل مفید بوده و موجب باز شدن افق های بیشتر پیش روی یک مهندس خواهد شد.

در هر حال این آمار در سال ۹۶ میتواند گواه این باشد که ورود به بازار کار سودمندتر بوده و تاثیر مثبت تری نسبت به ادامه تحصیل و اتکا بر تئوری دارد. قضاوت با شما! 

۳- نظرسنجی بعدی در رابطه با علاقه به رشته و با مضمون اینکه “اگر زمان به عقب برگردد آیا دوباره همین مسیر را طی میکنید یا نه؟” بود که ۵۷ درصد افراد بله و ۴۳ درصد نیز خیر را پاسخ خود قلمداد کردند. تصویر زیر مربوط به این نظرسنجی اینستاگرامی است.

اگرچه درصدهای مذکور بیانگر برتری افراد راضی است اما این رضایت مطلق نمی باشد. به بیان دیگر خیل عظیمی از جمعیت (۴۳ درصد) از رشته مهندسی (اکثریت برق) ناراضی بوده و این مسیر را اشتباه میدانند. این قضیه مضاف بر این است که بسیاری نیز پاسخ بله را انتخاب کردند تا از لحاظ ذهنی دچار تناقض نشوند!

بطور کلی این نظر سنجی نشان میدهد که میزان رضایت و امید در بین جامع مهندسین مطلوب نبوده و به مرحله خطرناکی نزدیک می شود.

۴- نظرسنجی سوم اختصاص به سوال بسیاری از افراد تحصیل کرده فعلی و دانشجویان دارد. سوال با این مضمون بود که ” برای یک فرد تحصیل کرده مهاجرت به خارج از کشور را پیشنهاد میکنید و یا ماندن و ساختن ایران؟”

۷۶ درصد افراد مهاجرت را پیشنهاد کرده و تنها ۲۴ درصد اعتقاد به ماندن و بهبود شرایط دارند. شکل زیر این نظرسنجی را نشان میدهد.

از پیام های دریافتی و درصدهای بالا میتوان متوجه عدم امیدواری به بهبود شرایط و نارضایتی از اوضاع فعلی شد. شرایط نگران کننده که دانشجویان و فارغ التحصیلان فارغ از سطح سواد و دانش یک مسیر را میشناسند و آن خروج از مملکت است. عدم امیدواری جامع مهندسان قطعا به ضرر بدنه صنعت داخلی بوده و سودی رایگان برای سایر کشورهای جهان می باشد.

فایل صوتی زیر یک تحلیل روانشناختی از قضیه ناامیدی و چرایی همگیر شدن آن در جامعه مهندسین برق ارائه می دهد. این فایل صوتی با استناد بر اثر رولف دوبلی، هنر شفاف اندیشیدن می باشد. امیدوارم مفید واقع شود.

دانلود فایل صوتی

برای درک تناسب بین پویایی یک جامعه و میزان مطالعه، نظرسنجی اینستاگرامی زیر انجام گرفت که در پایان و طبق انتظار، ۶۳ درصد میزان مطالعه کم و ۳۷ درصد متوسط رو به بالا داشتند.

بازدید مطلب:۱۹۰بار