مدار تشدید یا رزونانس مداری است که در فرکانسی خاص سوسپتانس آن صفر شده و اصطلاحا پدیده تشدید رخ می دهد. فرکانسی که در آن مدار در حالت تشدید قرار می‌گیرد را فرکانس تشدید می‌گویند. با تغییر فرکانس مدار، مقدار ادمیتانس تغییر می‌کند و می‌توان منحنی تغییرات ادمیتانس نسبت به فرکانس را رسم کرد. در حالت تشدید ادمیتانس مینیمم بوده و فاز آن صفر است.

 مدارهای تشدید (رزونانس) را می‌توان به دو دستهٔ مدارهای تشدید سری و مدارهای تشدید موازی تقسیم کرد. در مدار تشدید موازی ادمیتانسِ تشدید مساوی مقدار حقیقی آن و مقاومتی خالص است و ترکیب خازن و سلف در این دسته از مدارهای تشدید مانند یک مدار باز عمل می‌کند. تغییرات اندازه امپدانس |Z(jw)| با تغییر فرکانس نیز در مدارها قابل توجه است، به طوری که در فرکانس تشدید به مقدار حداکثر خود می‌رسد. مقدار |Z(jw)| در حالت تشدید مقاومتی خالص است.

مدار رزونانس

از نگاه فیزیکی، در حالت تشدید تمام جریان منبع از مقاومت‌ها عبور می‌کند و جمع جریان‌های سلف و خازنِ مدار صفر است. این در حالی است که در مدارهای تشدید موازی و در فرکانس‌های پایین، عمدهٔ جریان مدار از سلف و در فرکانس‌های بالا عمدهٔ جریان از خازن می‌گذرد. جالب توجه است که در حالت تشدید اندازه جریان و ولتاژهای شاخه‌هایی از مدار می‌تواند بسیار بیشتر از جریان و ولتاژ منبع باشد، برای نمونه در یک مدار تشدید سری با ورودی ولتاژ چند ولتی، ولتاژ دو سر سلف یا خازن ممکن است دامنه‌ای در حدود چند صد ولت داشته باشند.

مدار تشدید مزایای فاوانی دارد و شاید بتوان رزونانس را یک اصل بنیادی در ارتباطات مغناطیسی دانست. به طور مثال تقریبا تمام کانال یابی های سیستم های آنالوگ بر همین اصل مبتنی است. شما اگر رادیوهایی قدیمی را باز کنید، و پیج موج را بررسی کنید به یک خازن صفحه ای میرسید و در حقیقا شما در حالت تغییر ظرفیت این خازن هستید که در کل هر کجا شما از ترکیب سلف ها و این خازن (البته خازن ها ثابت دیگری نیز هستند) بتوانید به فرکانسی برابر یک سایت فرستنده دست پیدا کنید سیگنال آن فرستنده را دریافت خواهید کرد.

برای درک بیشتر نسبت به مدار رزونانس میتوانید این فایل بسیار مفید را به رایگان دانلود نمایید. در این فایل PDF با ذکر مثال و نمودارهای کاربردی پدیده رزونانس در مدارهای الکتریکی تشریح میگردد. 

downloadدانلود غیر مستقیم
size۱٫۸۶ مگابایت

passwordندارد

filePDF

بازدید مطلب:۲۶۹۹بار