به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

اتوریکلوزر

اتو ریکلوزر (رله بازبست)

رله بازبست یا اتو رکلوزر رله‌ای است که برای پیشگیری از بی برقی سیستم قدرت به هنگام خطاهای گذرا در خطوط هوایی گذاشته می‌شود. بدین روش، این رله پس از گذشت زمان از پیش گذاشته شده‌ای، کلید را دوباره می‌بندد.
ادامه مطلب
مدار رزونانس

تشریح جامع مدار تشدید (رزونانس)

مدار تشدید یا رزونانس به مداراتی گفته می‌شود که در فرکانسی خاص راکتانس و یا سوسپتانس سلفی و خازنی آن‌ها برابر شده و آن فرکانس خاص را فرکانس تشدید گویند.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!