نصب توربین های بادی موجب کاهش هزینه های بهداشت و سلامت در سال گذشته شده است. گرایش جهانی به انرژی های پاک با راندمان های بالا روز به روز در حال افزایش می باشد.

سرمایه گذاری بخش خصوصی در کشورهای چین و هند و اتحادیه اروپا بر روی سلول خورشیدی،  توربین_بادی ، پیل سوختی و میکروتوربین ها بیش از پیش می باشد. امید است تا سهم کشور عزیزمان ایران هم در این بین بیشتر از حال و منوط و محدود به مقالات علمی نباشد.

Installation of wind turbines cause to reduce health costs in the last year. Global approach to high-efficiency clean energy is increasing year by year.

Private sector investments in China and India and Europe on solar cells, wind turbine, fuel cells and microturbines are more than ever. We hope to have more role in reneable energies. Iran has great potential to progress in this aspects.

همچنین بخوانید: انرژی های مورد استفاده جهان در آینده

بازدید مطلب:۱۴۷بار