پست الکتریکی ایستگاهی فرعی است که در مسیر تولید، انتقال یا توزیع انرژی الکتریکی، ولتاژ را به وسیله ترانسفورماتور به مقادیر بالاتر یا پایین‌تر تغییر می‌دهد. توان الکتریکی می‌تواند از میان شمار زیادی پست بین نیروگاه و مصرف کننده عبورکرده و ولتاژ آن در طول مسیر بارها تغییر کند. 

پستهایی که از ترانسفورماتورهای افزاینده بهره می‌گیرند موجب افزایش ولتاژ و به این ترتیب کاهش جریان می‌شوند. در حالیکه پستهایی که از ترانسفورماتورهای کاهنده بهره می‌گیرند برای افزایش ایمنی، ولتاژ را کاهش داده و جریان را افزایش می‌دهند.

بطورکلی یک پست دارای تجهیزات کلیدزنی، سیستم‌های حفاظت، سیستم های کنترل و همچنین یک یا چند ترانسفورماتور است. در پستهای بزرگ از مدارشکن‌ها برای قطع هرگونه اضافه جریان ناشی از اتصال کوتاه یا اضافه بار بهره برده می‌شود. در پستهای کوچکتر می‌توان از سکسیونر یا فیوز برای محافظت از مدارهای منشعب استفاده شود.

پست‌ها (معمولاً) دارای ژنراتور نیستند اگرچه نیروگاه‌ها شاید در نزدیکی خود پستهایی داشته باشند. از دیگر موارد موجود در یک پست الکتریکی می‌توان تجهیزات نگهدارنده پایان خط، تابلوی فشار قوی، تابلوی فشار ضعیف، جرقه‌گیر، سیستم کنترل، سیستم زمین و سیستم‌های اندازگیری اشاره کرد، همچنین ممکن است از تجهیزات دیگری مانند خازن‌های اصلاح ضریب توان یا تنظیم کننده ولتاژ نیز استفاده شود. 

پست‌های الکتریکی با توجه به کاربردشان ممکن است بر روی سطح زمین و در حصار، زیر زمین و یا در ساختمان‌ها ساخته شوند. ساختمان‌های بسیار بلند ممکن است دارای چندین پست الکتریکی داخلی باشند. از پست‌های داخلی بیشتر در مناطق شهری و برای کاهش صدای ناشی از ترانسفورماتورها، ملاحظات بصری شهر و محافظت تابلوها از تأثیرات آلودگی هوا و دگرگونی آب و هوا بهره برده می‌شود.

در مناطقی که از حفاظ فلزی در اطراف پستها استفاده می‌شود باید این حفاظ زمین شده باشد تا از نگرانی برق گرفتگی در موارد ایجاد جریان خطا در پست استفاده شود. پیش آمد خطا در شبکه و تزریق جریان ناشی از آن به زمین در پست می‌تواند مایه افزایش پتانسیل در مناطق کنار پست شود. این افزایش پتانسیل در اطراف پست مایه پیدایش یک جریان در طول حصارهای فلزی می‌شود.

برای کسب اطلاعات بیشتر در رابطه با طراحی و نکات مربوط به پستهای فشار قوی فایل زیر را به رایگان دانلود نمایید. 

downloadدانلود غیر مستقیم
size۱٫۳ مگابایت

passwordندارد

filePDF

 

همچنین بخوانید: خطوط فشار قوی مستقیم HVDC

بازدید مطلب:۱۳۲۵بار