تصویری که مشاهده می کنید، یک موضوع ساده اما جالب می باشد. بارها به چنین صحنه ای برخورد کرده اید که پرندگان به راحتی بر روی سیم های برق (فشار قوی و توزیع) دقایق بسیاری را نشسته بدون اینکه آسیبی متوجه آنها شود. چرا برق گرفتگی پرندگان چنین است؟

مساله بسیار ساده است! اگر یک انسان هم توانایی آویزان شدن از یک رشته کابل برق (یک فاز) را داشت، قطعا دچار برق گرفتگی نمی شد. برق گرفتگی پرندگان برای آنهایی که بر روی یک سیم استراحت می کنند، رخ نمی دهد.

اگر پرنده ای وجود داشته باشد (مثلا کمی عظیم الجثه) که روی فازی نشسته و به اشتباه بال و با هر قسمت دیگر بدن آن به سیم دیگر برخورد کند، به علت اختلاف پتانسیل و بسته شدن مسیر جریان از بدن پرنده، به سرعت دچار برق گرفتگی می شود.

مشابه حالت دوم برای پرنده ای است که بر روی تیر برق (عایق و زمین محسوب می شود) نشسته و به اشتباه قسمتی از بدن آن به فاز برخورد کند، به علت بسته شدن مسیر جریان از بدن پرنده، دچار برق گرفتگی می شود.

پس مادامی که مسیر جریان از بدن موجود زنده بسته نشود، برق گرفتگی رخ نمی دهد و بالعکس.

این تصویر و مطالب فوق الذکر اگرچه ساده و پیش پا افتاده به نظر می رسند، اما دلیل برق گرفتگی تمامی انسان ها را در یک قاب نشان میدهد.

 

همچنین بخوانید: اینفوگرافی: چگونه ایمن بمانیم؟

بازدید مطلب:۱۸۹۶بار