تا پیش از وجود الکترویار، فقط بخش ترجمه تخصصی برق با نام الکتروترجمه فعال بود. اما دیدم میشه بخش ویرایش مقالات زبان انگلیسی هم به این بخش ها اضافه بشه. از طرفی ترجمه فارسی به انگلیسی با ویرایش و آماده برای سابمیت در ژورنال هم اضافه شد. در نهایت تمام این خدمات زیر پوشش نام الکترویار قرار گرفت. این هم از بنر تبلیغاتی ما!

بازدید مطلب:۵۴۶بار