بعد از مدتها و رفع رجوع مسائل شخصی و علمی به دنبال انتقال مطالب و سرور سایت الک تیک بودم. همچنان درگیرم و خیلی مانده تا به ایده آل من برسد… اما خوشحالم که در راستای علاقه خویش گام بر میدارم. چند روز است که کل کارهای مانده و پروژه های شخصی را تعطیل کرده و دچار چالش سایت شده ام!

متاسفانه سرور قبلی خوب نبود و نتوانستم مطالب را به راحتی منتقل کنم و ناچارا دوباره فونداسیون بهم زدم! 

از طرفی چندماه از رکود اینستاگرام، تلگرام و سایت الک تیک میگذرد. با قدرت و مفید و علمی تر باز میگردم، اگر خدا بخواهد.

به امید خودش…  

my website

بازدید مطلب:۴۴۵۶بار