در این نوع از سیستم ذخیره ساز مکانیکی، از توان الکتریکی در دوره غیرپیک برای فشرده سازی هوا و ذخیره آن در مخزن های بزرگی مانند حفره های نمکی، بالن های بزرگ غوطه ور در آب، مخازن فولادی و… استفاده می شود. این ساز و کار ذخیره سازی انرژی بسیار به شرایط زمین شناختی ایستگاه موردنظر وابسته بوده و فرآیند آن کاملاً عاری از آلایندگی نیست. از ذخیره سازهای انرژی هوای فشرده با عایق گرمایی نیز در جایی که حرارت ناشی از فشرده سازی هوا برای کمک به فرآیند ذخیره سازی انرژی و بهبود کارایی سیستم ذخیره ساز بازیابی می گردد، استفاده می شود. طرحی از این نوع از سیستم ذخیره ساز انرژی در شکل زیر نشان داده شده است.

ذخیره ساز انرژی هوای فشرده

تصویری از سیستم ذخیرهساز انرژی هوای فشرده

همانطور که در تصویر دیده می شود،زمانی که پیک برق نبوده (ساعات اوج مصرف) از انرژی الکتریکی برای ذخیره سازی هوا استفاده خواهد شد. عمل ذخیره سازی توسط موتور کوپل شده به کمپرسور صورت می گیرد. هوای فشرده در مخازنی زیر زمین ذخیره می شود. 

زمانی که اوج مصرف برق و اصطلاحا پیک باشد، از طریق توربین های فشار کوپل شده به ژنراتور انرژی الکتریسیته تولید می شود. این انرژی به شبکه برق تزریق شده و موجب بهبود پیک سایی خواهد شد.

بازدید مطلب:۱۲۴۶بار