استفاده از خازن ها به عنوان تولیدکننده بار راکتیو به منظور تنظیم و کنترل ولتاژ، جلوگیری از نوسانات در شبکه ها و همچنین تصحیح ضریب قدرت در مصرف کننده ها مورد استفاده قرار می گیرد. استفاده از بانک های خازنی به علت ارزانی و سادگی سیستم آن ها، امری متداول است.

در یک مصرف کننده الکتریکی غیراهمی بین ولتاژ و جریان، اختلاف فازی وجود دارد. اگر مصرف کننده بیشتر از نوع سلفی باشد ، جریان نسبت به ولتاژ پس فاز خواهد شد و هرچه مصرف کننده خازنی تر بوده باشد، جریان نسبت به ولتاژ پیش فازتر است.

بطور کلی، جریانی که مصرف کننده از شبکه دریافت می کند دو جزو اکتیو Ip و راکتیو Iq دارد. حال اگر خازنی را به دو سر بار، متصل کنیم جریانی از شبکه می کشد که در خلاف جهت جریان راکتیو بار است. لذا این امر سبب کاهش جریان دریافتی از شبکه و تقلیل زاویه جدید بین جریان و ولتاژ خواهد شد. به عبارت دیگر، در شرایط جدید ضریب توان  cos φ بزرگتر شده است. هر اندازه این زاویه (φ) کوچکتر باشد، متناسب با آن قدرت اکتیو بیشتر و قدرت راکتیو کمتر خواهد شد.

برای کسب اطلاعات بیشتر این مقاله مفید در مورد اهداف و باید ها و نبایدهای خازن گذاری را که در ۲۵ صفحه ارائه شده، بصورت رایگان دانلود نمایید.

downloadدانلود غیر مستقیم
size۴۵۷ کیلوبایت

passwordندارد

filePDF

 

همچنین بخوانید: تشریح مدار رزونانس (تشدید)

بازدید مطلب:۲۶۰۲بار