به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

توان ها

نرخ توان ترانسفورماتور

بخش یک عکس یک حرف امروز اختصاص به این پرسش دارد که چرا نرخ توان ترانسفورماتور بر اساس کیلوولت آمپر بوده و کیلووات نیست؟ شاید این سوال در نگاه اول ساده به نظر آید اما اگر بخواهیم دلایل علمی برای کسی بازگو کنیم سخت خواهد بود
ادامه مطلب
بزرگان برق

بزرگان برق در یک قاب

یکی از بهترین تصاویر جهان که در آن بزرگان برق و سیستم های قدرت به تصویر کشیده شده اند. این تصویر به پنج بخش و در واقع پنج دوره زمانی تقسیم شده است. بخش اول مربوط به تئوری بوده و افرادی نظیر چارلز پرتیوس استینمتز (Charles Proteus Steinmetz) قرار دارد. او از لحاظ تئوری و اثبات ریاضی، غلبه جریان متناوب بر مستقیم را پیش بینی کرده بود.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!