به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

نیروگاه

نیروگاه ها و انواع آنها

نیروگاه برق چیست؟ یک نیروگاه برق یا یک ایستگاه تولید توان، مکانی صنعتی به منظور تولید و توزیع توان الکتریکی در حد هزاران وات می باشد. نیروگاه ها معمولا در خارج شهرها بنا می شوند زیرا برای احداث آنها نیاز به مساحت زیاد، آب و دفع زباله وجود دارد. به همین دلیل،  فقط بازده یک نیروگاه مهم نبوده و به کاهش تلفات انتقال توان نیز باید توجه شود.
ادامه مطلب
تاریخچه

تاریخچه مهندسی برق

در سال ۱۷۵۲ بنجامین فرانکلین اولین فردی بود که سعی کرد تا توسط یک کایت پروازی از الکتریسیته موجود در ابرها استفاده کند. در سال ۱۷۸۰، لوییجی گالوانی  هنگامی که دید پای یک قورباغه مرده توسط لمس با نقره و مس پیچ خورد ، شگفت زده شد. او در کشف حقیقت اشتباه کرد زیرا فکر کرد که الکتریسیته از پا می آید و از آن به عنوان برق حیوانات نام برد. در سال ۱۸۰۰ پس از گسترش و توسعه توسط الساندرو ولتا که از سلول ولتائیک به عنوان یک روش ساده تولید برق از یک واکنش شیمیایی بهره برد ، یک انقلاب …
ادامه مطلب
مهندسی برق

تعریف مهندسی برق

آشنا ترین شکل انرژی برای ما انرژی الکتریکی می باشد. شاخه مهندسی که با تولید و مدیریت و استفاده از این نوع انرژی سر و کار دارد ، مهندس برق گویند.  
ادامه مطلب
error: Content is protected !!