به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

برق مترو

مترو توسط انرژی الکتریکی تغذیه شده و نیازمند هر دو نوع برق یعنی جریان مستقیم و جریان متناوب می باشد. شبکه برق متناوب قطار به طور همزمان دو کار انجام می دهد.
ادامه مطلب
توربین بادی

نصب توربین بادی از ابتدا تا انتها

وظیفه توربین های بادی تبدیل انرژی رایگان باد به انرژی برق است. امروزه گرایش به سمت انرژی های پاک نظیر توربین های بادی بیش از پیش شده است. کشورهایی مثل دانمارک وجود دارند که بخش عظیمی از برق خود را از طریق باد تولید می نمایند.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!