توربین گازی ( Gas Turbine) یکی از انواع منابع تولید انرژی به شمار می آید که بر پایه احتراق و توسط سیال عامل هوا کار می کند.
ادامه مطلب