به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

توابع داخلی مثلثاتی در متلب

توابع داخلی در متلب به توابعی ثابت و قابل تمییز گفته می شود که برای فراخوانی آن ها نمادهای مشخصی به کار می رود. این توابع هر کدام عملکرد مشخصی را در خروجی نشان می دهند. برای استفاده از این توابع باید آن ها را شناخت تا بتوان در کدهای متلب استفاده کرد. یک دسته از توابع داخلی، توابع مثلثاتی هستند.
ادامه مطلب
متلب

نماد های پرکاربرد در متلب

در این مطلب به صورت کاملا مختصر به مهمترین نمادهای نرم افزار متلب (MATLAB) می پردازیم. معمولا از این نمادها که پرکاربرد هستند، بارها در برنامه نویسی M-file استفاده خواهید کرد. از این رو متلب برای سهولت کاربران، نشانه گذاری خاصی برای این نماد ها در نظر گرفته است.
ادامه مطلب
متلب

تغییر رنگ زمینه اسکوپ در سیمولینک

اگر مدار خود را شبیه سازی کرده و قرار باشد از خروجی ها در مقالات، کتاب و یا حتی پروژه های کلاسی استفاده کنیم، نیاز به خروجی ها با کیفیت مطلوب خواهیم داشت. برای دیدن خروجی ها (از قبیل ولتاژ، توان، جریان، گشتاور و...) در محیط سیمولینک از ابزار scope استفاده می شود. بطور عادی زمینه اسکوپ تیره و مشکی می باشد. خروجی با زمینه تیره مطلوب نبوده و در هنگام چاپ بسیار ناخوانا می باشد.  برای رفع این مساله در این فایل آموزشی سه روش کلی برای تغییر رنگ زمینه اسکوپ در سیمولینک ذکر می شود. زیرا  اغلب استفاده از زمینه مشکی خوشایند و مطلوب نیست و این قضیه به خصوص در مقالات و پروژه های مهم بیشتر خود نمایی می کند.
ادامه مطلب
متلب

آموزش متلب – قسمت ششم

در قسمت ششم از آموزش رایگان متلب ساختن ماتریس قطری با دستور diag، تشخیص تهی بودن ماتریس با دستور isempty، اجتماع و اشتراک دو ماتریس، ساختن ماتریس همانی و صفر، محاسبه دترمینان، معکوس و ترانهاده ماتریس مورد بررسی قرار گرفت.
ادامه مطلب
متلب

آموزش متلب – قسمت پنجم

در قسمت پنجم از آموزش رایگان متلب به ادامه کدهای کاربردی مربوط به ماتریس ها یعنی اتصال سطری و ستونی دو ماتریس، حذف سطر یا ستون خاص از ماتریس، جا به جایی نسبت به سطر و ستون وسط ماتریس، تغییر ابعاد و تکرار ماتریس، تشخیص عناصر غیر صفر و عناصر قطری یک ماتریس می پردازیم.
ادامه مطلب
متلب

آموزش متلب – قسمت چهارم

در قسمت چهارم از آموزش های رایگان متلب به ادامه مبحث ماتریس ها و بردارها پرداخته می شود. در این بخش ساختن زیر مجموعه ماتریس، به دست آوردن مینیمم و ماکزیمم ماتریس، ساختن ماتریس بالا و پایین مثلثی، به دست آوردن تعداد سطر و ستون و تعداد آرایه ماتریس و اتصال ماتریس ها بیان می گردد.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!