کشور کاستاریکا سومین کشور پاک دنیا در سال ۲۰۱۶، در حال نزدیک شدن به پله نخستین کشور پاک دنیاست که قصد دارد ۱۰۰ درصد انرژی خود را بدون سوخت فسیلی تامین کند. این کشور سال گذشته میلادی، توانست ۹۹ درصد از برق خود را از انرژی های پاک تامین کند.

این کشور آمریکای لاتین در سال ۲۰۱۶ نتوانست به وعده جاه طلبانه مسئولان و مقامات محلی مبنی بر تامین ۱۰۰درصدی انرژی برق از انرژی های پاک جامه عمل بپوشاند، اما در بهترین حالت توانست ۹۹درصد از برق خود را از انرژی های پاک تولید کند. این کشور تقریبا سوخت های فسیلی را فراموش کرده و تنها ۱٫۸۸درصد از نفت و گاز در تولید انرژی خود استفاده می کند.
دستیابی به چنین موفقیت بزرگی برای کاستاریکا سال های زیادی هزینه داشت تا به طور کامل بتواند از منابع طبیعی تجدید پذیر برق تولید کند. این کشور با مساحت ۵۱هزار کیلومتر و با به کار گیری چهار عنصر آب، خاک، هوا و آتش برق تولید می کند و سوخت فسیلی را تقریبا از یاد برده است.

سال گذشته انرژی کشور کاستاریکا، فقط ۱٫۹ درصد با سوخت های فسیلی تامین شد. با ثبت این رکورد، کاستاریکا از بسیاری از کشورهای توسعه یافته که در حال به کارگیری فناوری های مختلف انرژی های پاک هستند، جلو زد. این کشور با جمعیت ۴٫۹ میلیون نفر بخش عمده برق خود را به وسیله تجهیزات عظیم برق آبی تامین می کند.

در این کشور رودخانه های متعدد و باران های موسمی زیادی وجود دارد. واحدهای تولید انرژی زمین گرمایی و توربین های بادی نیز از منابع اصلی تامین انرژی هستند. اما نیروی خورشیدی و زیست توده سهم کمی در سبد تامین انرژی کاستاریکا دارند. کاستاریکا همچنین با ۱۱۶ آتشفشان یک قلمروی مهم آتشفشانی و منبع انرژی زمین گرمایی است.

کاستاریکا و انرژی

یکی از ویژگی های زمین شناسی مهم برای تولید برق، زمین گرمایی است که کاستاریکا در این مورد غنی است. بنابراین دولت این کشور با سرمایه گذاری قابل توجهی در توسعه انرژی زمین گرمایی، توانسته حدود ۱۲درصد از برق مورد نیاز خود را از این طریق تامین کند. در واقع بخار آب موجود در زیر زمین با چرخاندن توربین های انرژی، برق مصرفی ۵ میلیون نفر از جمعیت این کشور را تامین می کند. منبع سوم تولید انرژی در این کشور، باد است که سهم ۱۰درصدی دارد.

کاستاریکا در سال گذشته ۲۵۰ روز انرژی خود را بدون سوخت فسیلی تامین کرد. کاستاریکا با دست یافتن به استقلال در زمینه انرژی از دسامبر سال ۲۰۱۵ به عنوان یک مدل در تولید برق از انرژی های پاک تبدیل شده است. کنفرانس تغییر اقلیم پاریس نیز این کشور را به عنوان یک کشور موفق در زمینه تولید برق از انرژی آب معرفی کرده است.

با توجه به مراکز رسمی کاستاریکا این کشور ۷۴درصد از انرژی برق خود را با انرژی آب تامین می کند. امکانات کاستاریکا اجازه می دهد شرکت ملی انرژی این کشور بتواند مازاد انرژی را به کشور های همسایه صادر کند و همچنین روند توسعه منابع انرژی گران تر مثل خورشید و باد را نیز تسریع بخشد.

منبع: BFMtv

 

همچنین بخوانید: انرژی های مورد استفاده جهان در آینده

بازدید مطلب:۱۲۰۳بار