«الکتریسیته یا برق » از کجا آمده است؟ 

 الکتر ونها ، الکتر یسیته ، الکتر ونیک و سایر کلماتی که با «الکتر» شروع می شود همگی ریشه در یک کلمه ی یونانی به نام «elektor» به «معنی خورشید درخشان» دارد. در یونانی «elektron»به معنی کهرباست.

 برق چیست ؟ 

توان الکتر یکی که اغلب به عنوان برق یا الکتریسیته شناخته می شود، شامل تولید و ارایه انرژی الکتر یکی به میزان کافی برای راه اندازی لوازم خانگی،تجهیزات اداری، دستگاه های صنعتی و فراهم آوردن انرژی کافی برای روشنایی،پخت و پز، گرمای خانگی و صنعتی و فرآیندهای صنعتی بکار می رود. الکتریسیته یک انرژی یا نیروی غیر قابل رویت است که میتواند گرما تولید کند. روشنایی ایجاد کند. چرخهای مکانیکی را به حرکت در آورد و بالاخره دستگاه های الکترونیکی را راه اندازی  نماید. این نیرو در حقیقت نتیجه حرکت بار الکتریکی یا الکترونها است.

نیروگاه برق

اولین نیروگاه برق توسط چوب راه اندازی شد،درحالیکه امروزه نیروگاههایی که برق مورد نیاز ما را تهیه می کنند با نفت، گاز طبیعی، زغال سنگ، سیستم برق آبی و انرژی هسته ای و به میزان کمی با هیدروژن، انرژی خورشیدی، کنترل جزر و مد و ژنراتورهای بادی کار میکنند.

نیروگاه

 راههای تولید برق 

مردم سالهای متمادی است حرکت مکانیکی را برای تولید برق مورد نیاز خود بکار می‌برند. منابع قدرت مورد استفاده انواع مختلف دارندکه چهار نوع از آنهاعبارتنداز: 

توربین آبی

 در نیروگاههای هیدرولیک برای چرخاندن مولد برق (ژنراتور) از توربین آبی استفاده می‌شود. این طریقه تولید برق از لحاظ اقتصاد با صرفه است ولی محدودیت جغرافیایی محل از لحاظ سد سازی دارد.

 توربین بخار

توربین بخار وسیله متداولتری برای تامین توان مکانیکی جهت چرخاندن القاء کن مولد برق از نیروگاه است.تفاوت یک نیروگاه بخار بانیروگاههای دیگر در چگونگی تولید بخار است. هر روشی که بکار می‌رود باید مقدار زیادی گرما برای تولید بخار لازم جهت بکار انداختن توربین‌های بخار تهیه شود. در نیروگاههای با سوخت فسیلی این گرما از سوختن زغال سنگ ، نفت ، یا گاز طبیعی حاصل می‌شود. در نیروگاه هسته‌ای گرما از شکافت اتمهای سوخت اورانیوم به دست می‌آید.

 توربین گازی

  استفاده ازتوربین گازی برای به کار انداختن مولد‌های برق روز افزون است. اساس کار توربین‌های گازی مانند کار موتور‌های جت است. سوخت میسوزد و گازهای حاصل از سوختن در توربین منبسط  می‌شود.ساختن توربین‌های گازی کم خرج است ولی بهره برداری از آنها پرخرج می‌باشد،علاوه بر این ابعاد آنها محدود است. به همین جهت اغلب آنها را به عنوان واحد‌های اضافی برای تدارک الکتریسیته بیش از معمول ، بویژه هنگامی که مصارف اختصاصی مورد نیاز است ، بکار می‌روند.

 نیروگاه با سوخت فسیلی

نیروگاههای با سوخت فسیلی مدرن پیچیده و پراجزایند، ولی در همه آنها شش مرحله زیر انجام می‌گیرد: تهیه سوخت و تزریق آن – سوختن – تولید بخار – کارکردن توربین مولد – چگالیدن بخار – برگشت آب حاصل از چگالیدن بخار به دیگ

بازدید مطلب:۱۳۴۶بار