مولتی متر (multi meter) ابزاری است که برای اندازه گیری چند کمیت الکتریکی مورد استفاده قرار می گیرد. این ابزار قابلیت اندازه گیری ولتاژ، جریان و مقاومت را دارد. مولتی مترها به طور کلی در دو نوع دیجیتال و آنالوگ وجود داشته که نوع دیجیتال آن کاربرد فراوانی دارد. در نوع دیجیتال توسط یک سلکتور چرخان می توان هر کمیت را اندازه گیری نمود. تصویر زیر یک مولتی متر دیجیتال معمولی را نشان می دهد. 

اگر سلکتور در وسط بماند که با off مشخص شده یعنی دستگاه خاموش بوده و مصرف انرژی ندارد. از این دستگاه برای اندازه گیری ولتاژ متناوب AC، ولتاژ ثابت DC، جریان و مقاومت استفاده می شود.

سمت راست بالا برای اندازه گیری ولتاژ متناوب و سمت راست برای اندازه گیری جریان با رنج های مختلف است. همچنین سمت چپ بالا درجه های اندازه گیری برای ولتاژ ثابت بوده و سمت چپ قسمت پایین اختصاص به اندازه گیری مقاومت دارد.

برای اندازه گیری ها از دو پراب استفاده می شود که از طریق سیم به بُرد داخلی مولتی متر متصل است. سوکت مشکی مشترک و زمین است. در واقع پراب قرمز برای سنجش مثبت و سیم مشکی برای سنجش منفی یا زمین در مدار قرار می گیرد. معمولا این رنگ ها ثابت بوده و برای سهولت شناسایی مورد استفاده قرار می گیرند.

توجه شود که برای اندازه گیری مقاومت، مولتی متر با ایجاد ولتاژی استاندارد و تولید جریان، از طریق قانون اهم مقدار مقاومت را نشان می دهد.

مولتی مترهای دیجیتال هرچه گران تر باشند، طبیعتا دقت اندازه گیری بالاتری دارند اما برای کارهای متداول و مدارهای کوچک میتوان از مولتی مترهای کم هزینه نیز بدون مشکل استفاده نمود.

همچنین بخوانید: یکا در یک نگاه

بازدید مطلب:۱۵۸۱بار