شوک الکتریکی

مقاومت بدن انسان در مقابل جریان برق

بدن انسان مانند اجسام هادی، جریان برق را از خود عبور می دهد و با توجه  به اینکه در چه وضعی قرار گرفته باشد جریان کم یا زیاد از بدن عبور می کند. مقاومت بدن از دو قسمت تشکیل می شود :

۱٫ مقاومت داخلی 
منظور مقاومت اعضای زیر پوست می باشد ..این مقاومت در حدود ۱۳۰۰ تا ۳۰۰۰ اهم بسته به افراد مختلف تغییر می کند.
۲٫ مقاومت خارجی 
همان مقاومت پوست بدن می باشد که تا چه حد پوست بدن با سیم حامل جریان برق در تماس باشد این مقاومت تغییر می کند.

پس پارامترهای بالا در عبور جریان از بدن تاثیر گذار هستند. آمپراژ های متفاوت حس متفاوتی از برق گرفتیگی و شوک الکتریکی را به بدن انسان وارد میکند. میتوان بصورت زیر در نظر گرفت:

– یک میلی آمپر ◀ درجه احساس و درک
– پنج میلی آمپر ◀ سطح عملکرد gfci
– ده میلی آمپر ◀ آستانه تحمل
– پانزده میلی آمپر ◀ بی حس کردن ماهیچه ها
– سی میلی آمپر ◀ تنفس مشکل
– پنجاه تا صد میلی آمپر ◀  امکان فیبیریلاسیون بطنی
– صد تا چهارصد میلی آمپر ◀ فیبیریلاسیون قطعی ماهیچه ها
-بیش از چهار آمپر ◀  صدمات جسمانی و سوختی و…

بازدید مطلب:۵۵۷بار