در این پست هدف بررسی عملی و آزمودن مدار الکتریکی برای سه گیت (دروازه) منطقی می‌باشد. اگر مهندس برق یا کامپیوتر باشید قطعاً با درس مدار منطقی و گیت های آن آشنایی دارید. گیت ها تعداد زیادی دارند که شامل AND، OR، NOT، NAND، NOR، XOR، XNOR است. در این بین سه گیت منطقی اصلی AND، OR و NOT بوده که دستمایه این پست قرار گرفته اند. ابتدا تصویری از مشخصات هر گیت ارائه و سپس مدارات الکتریکی مربوطه بر روی بِردبُرد بسته شده است.

گیت منطقی AND دارای دو ورودی و یک خروجی بوده که نماد آن در شکل زیر قابل مشاهده است. این دروازه زمانی خروجی «یک» منطقی دارد که هر دو ورودی آن هم‌زمان «یک» باشد. اگر قرار باشد این سیستم را به‌صورت مدار پیاده سازی کنیم، دو کلید سری شده خواهد بود. در حالت دو کلید (سوئیچ) سری، زمانی بار (مثلاً لامپ) دارای ولتاژ می شود که هر دو به صورت هم‌زمان وصل یا اصطلاحاً «یک» باشند. شماتیک مداری نیز در شکل زیر نشان داده شده است.

 

گیت منطقی OR نیز مشابه با AND، دارای دو ورودی و یک خروجی می باشد. با توجه به جدول درستی، زمانی خروجی این دروازه «یک» است که حداقل یکی از ورودی ها «یک» باشد. برای ترسیم مدار الکتریکی آن، از دو کلید موازی استفاده می شود که با وصل بودن حداقل یک کلید، لامپ روشن خواهد شد. شماتیک مداری و جدول درستی آن در شکل زیر نشان داده شده است.

 

گیت NOT نیز همان‌طور که از اسمش پیداست معکوس کننده ورودی است. به عبرت دیگر این دروازه منطقی یک ورودی و یک خروجی داشته که اگر ورودی آن «یک» باشد، خروجی «صفر» خواهد شد و بالعکس. برای پیاده سازی چنین رفتاری نیاز به یک کلید موازی با لامپ است. در این حالت اگر کلید وصل شود، لامپ خاموش شده و اصطلاحاً منبع اتصال کوتاه می شود. اگر کلید باز باشد، لامپ به‌صورت عادی روشن خواهد بود.

 

برای جمع بندی مطالب بالا، کلیپ کامل از تمامی توضیحات و تصاویر در زیر موجود است که در صورت تمایل می‌توانید مشاهده کنید.

 

همچنین بخوانید: کتاب مدار منطقی

بازدید مطلب:۶۸۴بار