تا به حال به صورت دقیق به مفاهیم علم الکترونیک دقت کرده اید؟ مفاهیمی مانند الکترون، ماده، انرژی و…؟ چند سوال و پاسخ زیر را ببینید.

الکترون چیست؟ 

الکترون معنای یونانی کهربا است. کهربا ماده ای است که در مالش به پارچه پشمی باردار شده و خرده های کوچک کاه را جذب می کند. این ربایش به علت نیرویی مرموز اتفاق می افتد که یونانیان آن را الکتریسیته نامیده اند.

اجزای ماده را تعریف کنید؟

همه مواد از مولکول ها شکل می گیرند که آنها نیز خود از اتم ها ساخته شده اند. اتم ها از دو جز’ اصلی الکترون و هسته ساخته می شوند که الکترون ها در مدارهای مشخصی به دور هسته در گردش هستند. 

چه عاملی سبب می شود تا الکترون در مدار ثابتی گردش نماید؟

بین الکترون و هسته نیروی جاذبه الکتریکی وجود دارد که اندازه آن برابر نیروی دافعه گریز از مرکز ناشی از چرخش سریع الکترون به دور هسته است. این عامل و خنثی سازی نیروها سبب حفظ موقعیت الکترون خواهد شد.

ابتدای این مطلب را با سوالات بنیادی شروع کردیم تا به عمق علم الکترونیک پی ببرید. برای درک ساده و مناسبی از برق و الکترونیک این مقاله گردآوری شده است. این مقاله در ابتدا اجزای ماده را بررسی کرده و سپس به کمیت های الکتریکی مانند ولتاژ و جریان و توان می پردازد. 

downloadدانلود غیر مستقیم
size۲۰۳ کیلوبایت

passwordندارد

filePDF

 

همچنین بخوانید: ساخت چراغ قوه RGB ساده
همچنین بخوانید: مقاله: منطق فازی به زبانی ساده
همچنین بخوانید: مدار ساده ساخت UPS
همچنین بخوانید: ریزشبکه به بیان ساده

بازدید مطلب:۷۰۷بار