لامپ فلورسنت یا اصطلاحا لامپ مهتابی به دسته ای از لامپ ها گفته می شود که بخار جیوه موجود در گاز آرگون یا نئون آن توسط الکتریسیته تحریک می شود. در اثر تحریک این گاز، پلاسمایی ایجاد شده که ساطع کننده پرتو فرابنفش است. این پرتو توسط ماده فلورسنت داخلی به نور مرئی مهتابی تبدیل میگردد.

لامپ مهتابی متشکل از یک بالاست، استارت (یک لامپ نئون با کلید حرارتی) و بدنه لامپ (تنگستن داخل بخار جیوه و گاز آرگون) است. با اتصال برق به لامپ، در آن جریان الکتریکی جاری می شود. جریان الکتریکی مسیر خود را از بالاست و تنگستن ها به استارت میبندد و همچنین میدان مغناطیسی در بالاست به وجود می آید. با این اقدام تنگستن ها داغ شده و تحریک اولیه محتویات داخل لامپ مهتابی رخ میدهد. سپس لامپ نئون باعث گرم شدن کلید حرارتی (bimetallic switch) شده و این کلید باز می شود (قطع میکند).

با قطع کلید حرارتی، تغییر میدان مغناطیسی بزرگی به وجود می آید که سبب ایجاد یک ولتاژ خیلی بزرگ خواهد شد. این ولتاژ یونیزه شدن گاز درون لامپ را در پی دارد. با یونزه شدن گاز داخلی، مسیر جریان از درون لامپ بسته می شود و در نتیجه لامپ روشن می ماند.

حال دو حالت خاص را بررسی میکنیم:

۱- گاهی لامپ های مهتابی با چند استارت روشن می شوند چرا؟ چون در این حالت عملکرد استارت (قطع) در ماکزیمم میدان مغناطیسی انجام نشده و دوباره لامپ به حالت پیش از گرم شدن باز میگردد.

۲- نقش بالاست چیست؟ اگر بالاست وجود نداشت، با روشن شدن لامپ، دمای داخلی آن افزایش می یافت. با افزایش دمای لامپ مهتابی مقاومت آن کم شده و جریان عبوری از آن افزایش می یابد. پس بالاست موجب محدودکردن جریان می شود. به عبارت دیگر در صورت عدم وجود بالاست، گرمای زیاد لامپ سبب ایجاد خرابی و شکست می شد.

با توجه به مطالب بالا و فهم بیشتر موضوع، حتما کلیپ زیر را ببینید.

آپارات  آپارات

بازدید مطلب:۲۳۵۶بار