در این کلیپ چگونگی تولید برق رایگان نشان داده می شود. اجزای تشکیل دهنده این مدار شامل فن (پنکه)، خازن، سلف و آهن ربای قوی است.

با وجود یک آهن ربا انرژی در سلف القا شده و آن را شارژ می کند. این سلف به یک خازن برای انباشت انرژی متصل می باشد. در نهایت این سیستم به یک فن (پنکه) ولتاژ پایین متصل می باشند.

در واقع اتولید الکتریسیته توسط یک مکانیزم ساده صورت می گیرد. یک آهن ربا و سلف و خازن که قادر به روشن کردن یک فن کوچک می باشد. مدار بر روی یک برد سوار شده است.

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: تولید برق رایگان توسط آهن ربا

بازدید مطلب:۲۴۶۱بار