یکی از بهترین تصاویر جهان که در آن بزرگان برق و سیستم های قدرت به تصویر کشیده شده اند. این تصویر به پنج بخش و در واقع پنج دوره زمانی تقسیم شده است. بخش اول مربوط به تئوری بوده و افرادی نظیر چارلز پرتیوس استینمتز (Charles Proteus Steinmetz) قرار دارد. او از لحاظ تئوری و اثبات ریاضی، غلبه جریان متناوب بر مستقیم را پیش بینی کرده بود.

بخش بعدی دوره ژنراتور می باشد و توسعه و گسترش استفاده از آنها است. در این دوره افرادی نظیر ویلیام تامسون (William Thomson) یا لرد کلوین، الیهو تامسون (Elihu Thomson) و سباستین زیانی د فرانتی (Sebastian Ziani de Ferranti) قرار دارند که هریک سهمی در توسعه و ساخت انواع ژنراتورها و آلترناتورها داشتند.

بخش سوم مربوط به دوره ترانسفورماتورهای قدرت است که با ساخت و ظهور آنها انتقال توان در مقیاس های متفاوت و فواصل گوناگون میسر شد. در این دوره ویلیام استنلی (William Stanley Jr.)، چارلز براش (Charles F. Brush) و لوسین گولرد (Lucien Gaulard) قرار دارند. این افراد نقش پر رنگی در ساخت و توسعه ترانسفورماتورهای قدرت و کوچک داشتند.

دوره چهارم مربوط به توزیع انرژی الکتریکی است. در این برهه زمانی افرادی نظیر جرج وستینگهاوس (George Westinghouse) و اسکار فون میلر (Oskar von Miller) قرار دارند. این افراد از پیشگامان توزیع انرژی الکتریکی هستند.

دوره پنجم که در نهایت منجر به زمان حال می شود بزرگمردی همچون نیکولا تسلا (Nikola Tesla) قرار دارد. در این دوره انرژی متناوب (جریان متناوب) جایگزین جریان مستقیم ادیسون شد و تا دور دستها قابلیت ارسال داشت. در این دوره پیکره بندی سیستم قدرت آمریکا و کشورهای مختلف دچار تغییرات اساسی شد. حاکمیت این دوره همچنان ادامه دارد.

البته شایان ذکر است که در سالهای اخیر تحقیق و توسعه بر روی خطوط انتقال ولتاژ بالای مستقیم (HVDC) در حال انجام بوده که مزیتهایی را در مقابل خطوط جریان متناوب ارائه میدهند.  

بزرگان برق

 

بازدید مطلب:۷۳۵بار