در این پست دو کلیپ از چگونگی انجام عملیات خط گرم هوایی برای خطوط انتقال فشار قوی ارائه می شود. فردی که مسئول تعمیر و نگهداری از خطوط است، با هلیکوپتر (بالگرد) به روی خط منتقل می شود. فرد از لحاظ عایق بندی در سطح استاندارد می باشد.

از آنجایی که خطوط فشارقوی، سطح ولتاژ بالایی دارند، هنگام نزدیک شدن سطحی رسانا با جرقه و تخلیه الکتریکی همراه خواهند بود. برای استقرار سیم بان، ابتدا هلیکوپتر به کابل نزدیک شده و فرد که بر روی سطحی نشسته است (به قول راوی قالیچه جادویی!) توسط یک میله فلزی بلند سعی در جذب امواج الکتریکی دارد. 

در واقع با این اقدام، تخلیه بر روی میله صورت گرفته و با توجه به مفهوم قفس فارادی که همیشه امواج الکترومفناطیس روی سطح و اطراف رسانا منتقل می شوند، هلیکوپتر به کابل نزدیک خواهد شد. 

پس از نزدیک شدن، نوبت به استقرار رسیده و تجهیزات به روی کابل انتقال داده می شود. فاصله کابل ها از سطح زمین بسیار زیاد بوده و شجاعت زیادی را می طلبد!

پس از اتمام کار فرایند بطور معکوس رخ می دهد و هلیکوپتر به کابل نزدیک و فرد باز هم با استفاه از میله خود به روی سطح خارجی هلیکوپتر منتقل می شود.

آپارات  آپارات

 

در کلیپ دوم نحوه کار بر روی خط گرم و در ارتفاع بسیار زیاد را مشاهده می کنید. دیده می شود که برای خدمت رسانی و تعمیرات چگونه از نیروهای زبده و هلیکوپتر (بالگرد) استفاده می شود. کلیپ جالب و مهیجی است! من که دل شیر ندارم!

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: کاربرد توپ های رنگی (بال مارکر)

بازدید مطلب:۷۰۲بار