عکس بالا تاریخ به روایت تصویر می باشد که به بوسه زندگی معروف شده و در زمان خود بازتابی گسترده در جهان داشت.

عکسی تاریخی متعلق به صنعت برق که در در ۲۶ جولای ۱۹۶۷ توسط روکو مورابیتو ثبت شد. این تصویر شاهکار در سال ۱۹۶۸ جایزه معتبر پلیتزر را برای عکاسش به ارمغان آورد.

راندال شامپیون که یک سیم بان بود، در هنگام کار با لمس سیم برق فشار قوی ۴۰۰ ولت بیهوش در میان زمین و آسمان معلق مانده بود. در این حال، همکارش، تامسون به سرعت خود را به او رساند و تنفس دهان به دهان را آغاز کرد. او این کار را آن قدر ادامه داد تا تنفس راندال بازگشت و او جانی دوباره گرفت.

شاید اگر آن روز تامسون کمی دیرتر خود را به همکارش می رساند، او دیگر به زندگی باز نمی گشت. به همین دلیل این عکس به بوسه زندگی معروف شده است.

تصویر زیر مربوط به بازیگر اصلی این داستان در زمان حال می باشد.

In 1967, Rocco Morabito took this photo called ‘The Kiss of Life’ of utility worker J.D. Thompson giving mouth-to-mouth to co-worker Randall G. Champion.

Thompson and Champion were performing routine maintenance at the top of a utility pole when Champion brushed one of the high-voltage lines at the top. More than 4000 volts surged through Champion’s body (an electric chair uses 2000) and stopped his heart.

His safety harness stopped him from falling and Thompson quickly reached him and performed mouth-to-mouth resuscitation. Unable to perform CPR given the circumstances, he continued the resuscitation until he felt a slight pulse, then descended with him on his shoulder.

همچنین بخوانید: ترتیب سیم های تیر چراغ برق

بازدید مطلب:۶۵۰بار