مدار منطقی درسی است که با منطق دیجیتال و گیت های دیجیتالی سر و کار دارد. در این درس که برای رشته های مهندسی برق، IT و کامپیوتر ارائه می شود، مفاهیم منطقی نظیر NOT، NOR و.. بیان می گردد.

در این مطلب کتاب مفید به زبان فارسی برای درس مدارهای منطقی ارائه میگردد. دانشجویان و اساتید رشته های برق و کامپیوتر و IT میتوانند این کتاب را به رایگان دانلود کرده و از مطالب آن استفاده نمایند. نویسنده این کتاب آقای داود کریم زادگان مقدم است. این کتاب فارسی کلیه مفاهیم و اصول مدار منطقیی را به صورت مفهومی توضیح می دهد و منبع بسیار مناسبی برای این درس است.

این کتاب مهندسی برق برای  کلیه گرایش ها، کاربرد دارد. همچنین این کتاب برای مهندسی کامپیوتر در کلیه گرایش ها، نیز می تواند کاربرد داشته باشد. 

نویسنده :    داود کریم زادگان مقدم

 سال انتشار:     ۱۳۸۵

تعداد صفحات فارسی :  ۳۷۴

downloadدانلود غیر مستقیم
size۲ مگابایت

passwordelectic.ir

filePDF

بازدید مطلب:۶۲۱بار