در این مطلب به صورت کاملا مختصر به مهمترین نمادهای نرم افزار متلب (MATLAB) می پردازیم. معمولا از این نمادها که پرکاربرد هستند، بارها در برنامه نویسی M-file استفاده خواهید کرد. از این رو متلب برای سهولت کاربران، نشانه گذاری خاصی برای این نماد ها در نظر گرفته است. به عنوان مثال، عدد مشهور پی (Π) که در ریاضیات بسیار به کار می رود، در نرم افزار متلب با نماد pi بیان می شود.

برای تفهیم این موضوع، برنامه بسیار ساده زیر را در نظر می گیریم. در این برنامه به متغییر A نماد pi و یا همان عدد پی را نسبت داده ایم. پس اگر از برنامه run بگیریم، در خروجی عدد ۳٫۱۴ را نشان خواهد داد. 

A=pi

نتیجه:

A=3.1416

برخی از مهمترین و پرکاربردترین نمادها در جدول زیر بیان شده است:

pi عدد پس (۳٫۱۴)
inf بی نهایت
i موهومی
eps کوچکترین عدد ممکن (اپسیلون)
NaN به صورت یک عدد تعریف نشده است (مبهم) (۰/۰)
realmax بزرگترین عدد حقیقی مثبت (۱٫۷۷۷۹e+308) 
realmin کوچکترین عدد حقیقی مثبت (۲٫۲۲۵۱e-308) 

 

همچنین بخوانید: یک کد متلب بسیار جالب

بازدید مطلب:۳۷۴۳بار