در قسمت چهارم از آموزش های رایگان متلب به ادامه مبحث ماتریس ها و بردارها پرداخته می شود. در این بخش ساختن زیر مجموعه ماتریس، به دست آوردن مینیمم و ماکزیمم ماتریس، ساختن ماتریس بالا و پایین مثلثی، به دست آوردن تعداد سطر و ستون و تعداد آرایه ماتریس و اتصال ماتریس ها بیان می گردد.

در این قسمت ابتدا ساختن یک ماتریس زیر مجموعه از ماتریس بزرگتر بررسی شده است. بطور مثال فرض کنید ماتریس m یک ماتریس ۴*۴ باشد:

m=[1 2 3 4;5 6 7 8;9 10 11 12;13 14 15 16]

اگر هدف ساختن یک ماتریس از زیر مجموعه آن باشد باید در نظر داشت که این ماتریس یک سطر یا ستون خاص، تعدادی سطر یا ستون خاص پشت سرهم و یا چند سطر یا ستون غیر مرتبط را مدنظر قرار می دهد. اگر بخواهیم سطری (یا ستونی) خاص از ماتریس را برداریم کد بصورت زیر نوشته می شود.

p=m(3,:)

output: p=[9 10 11 12]

می بینیم خروجی سطر سوم است. برای ستون هم همین قضیه وجود دارد. اگر بخواهیم دو سطر پشت هم (یا ستون پشت هم) را در ماتریس بگنجانیم کد بصورت زیر می باشد:

p=m(1:2,:)

output: p=[1 2 3 4; 5 6 7 8]

که دو سطر اول برداشته شد. این قضیه بدون توجه به ستون ها صورت گرفت و همین منوال برای ستون ها نیز وجود دارد. اگر دو سطر یا ستون غیر مرتبط را نیاز داشته باشیم کد بصورت زیر خواهد بود:

p=m([1 3],:)

output: p=[1 2 3 4; 9 10 11 12]  

در اینجا سطرهای اول و سوم مدنظر ساخت ماتریس بودند. توجه شود که لزوما نباید “:” قرار داد و می توان بطور همزمان هم سطر و هم ستون خاصی را مد نظر قرار داد. روال کار بصورت بالا می باشد.

برای به دست آوردن حداقل اعداد در ماتریس از دستور min استفاده می کنیم. این دستور هر ستون ماتریس را جاروب (اسکن) کرده و کمترین مقدار هر ستون را انتخاب می کند. همچنین دستور max برای برداشتن بیشترین مقدار هر ستون استفاده می شود. به دو مثال زیر توجه کنید:

p=min(m)

output: p=[1 2 3 4]

همچنین:

p=max(min(p))

output: p=4

همین قضیه برای ماکزیمم هم وجود دارد. لزوما کمترین ها و بیشترین آرایه ها مربوط به یک سطر نیستند (در این مثال بصورت اتفاقی اینگونه شد!). 

در بخش بعدی این جلسه به ساختن ماتریس بالا و پایین مثلثی با دستورهای به ترتیب triu و tril پرداخته شده است. به مثال زیر توجه نمایید:

p=triu(m)

output: p=[1 2 3 4; 0 6 7 8;0 0 11 12;0 0 0 16]

بصورت مشابه برای پایین مثلثی نیز چنین اتفاقی در جهات معکوس رخ می دهد. 

گاهی در ماتریس های بزرگ نیاز به دانستن اندازه ماتریس وجود دارد. دو دستور size و minfo تعداد سطر و ستون ماتریس را به دست می دهد. همچنین دستور numel نیز تعداد کل آرایه های ماتریس را در خروجی نمایش می دهد. مثلا:

p=size(m)

output: 4 4

که عدد اول تعداد سطر و عدد دوم تعداد ستون را نشان می دهد. در انتهای این جلسه بحث اتصال ماتریس ها بیان شد. برای اتصال پشت سر هم دو ماتریس A و B از دستور

C=[A B]

استفاده میکنیم.  در این حالت آرایه ها پشت هم قرار می گیرند.

برای دیدن مثال های کاربردی و در محیط متلب و همچنین ذکر چند نکته کاربردی فایل آموزشی زیر را به رایگان مشاهده نمایید. با ادامه آموزش ها همراه ما باشید.

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: آموزش متلب – قسمت سوم

بازدید مطلب:۵۵۷۹بار