متامتریال یا فراماده (Metamaterial) به ماده مرکبی گفته می‌ شود که دارای خواص نا متعارف الکترومغناطیس در ساختار وجودی خود است. آنچه این مواد را غیر معمول کرده است، خاصیت ضریب شکست منفی نور در آنها است، به این معنا که فراماده نور را در جهت مخالف مواد عادی منکسر می‌کند. مواد الکترومغناطیس تشکیل دهنده آن ها می‌تواند با دست کاری مختصر و دقیق ساختارشان «تنظیم» نیز بشود.

این مواد از ترکیب میله‌ های ریز و مجموعه‌ ای از حلقه‌ های فلزی و مانند آنان ساخته شده است که برای اولین بار توسط دیوید اسمیت (David Smith استاد دانشگاه کالیفرنیا) ساخته شد. خواص نامتعارف این مواد سبب شده است از آن ها در زمینه ‌های مختلف استفاده شود: از جمله آن ها در مهندسی مایکروویو است که می ‌توان به کاربرد در موجبر ها، جبران پاشندگی، آنتن ‌های هوشمند، لنز ها و نمونه ‌های فراوان دیگر استفاده کرد.

یکی از امکانات مهیج فراماده امکان بالقوه کنترل نور توسط آن ها به روش‌ هایی است که تا پیش از این هرگز امکان‌پذیر نبوده است. خواص اپتیکی جدید چنین موادی می‌ تواند به تولید لنز های کاملی منجر شود که امکان مشاهده مستقیم پروتئین ‌های منحصر به ‌فرد به وسیله میکروسکوپ نوری را فراهم کرده یا بر عکس اشیا را به طور کامل از معرض دید پنهان کند. اگرچه فرا ماده در دهه گذشته انقلابی در مبحث اپتیک ایجاد کرد، اما تاکنون قدرت آن ها به دلیل ناتوانی در عملکردشان روی پهنای باند گسترده نور از نظر پنهان مانده بود.

این مواد خواص خارق العاده ای دارند که موجب می شود نامریی جلوه کنند! به تصویر این پست دقت کنید!

downloadدانلود مستقیم
downloadدانلود غیر مستقیم
size۶٫۵ مگابایت
passwordندارد
filePPT

بازدید مطلب:۲۶۰۵بار