طبق تعریف ولتاژ نامی سیستم ولتاژی است که خاصیت عایق قسمت های برق دار نسبت به هم و نسبت به زمین درحالت کار دائم تحت آن ولتاژ حفظ شود. عموما ولتاژ نامی را با ولتاژ خط بیان می کنند. اصولاً هر تغییر ناگهانی در شرایط کار و یا آرایش سیستم یک پدیده ی گذرا نامیده می شود.

با توجه به این مطلب اضافه ولتاژها پدیده های گذرایی هستند که روی ولتاژ نامی سیستم قدرت قرار گرفته و باعث ایجاد نویز و پارازیت، تخریب تجهیزات، ایجاد وقفه و قطعی در سرویس دهی سیستم قدرت شده و در نتیجه باعث کاهش قابلیت اطمینان و کیفیت توان خواهند شد. این اضافه ولتاژ گذرا به صورت موج اضافه ولتاژ در شبکه ظاهر گشته و با سرعتی نزدیک به سرعت نور در طول هادی ها منتشر می شود. اضافه ولتاژ ناشی از صاعقه یا کلیدزنی ممکن است باعث ایجاد اتصالی بین فاز به فاز یا  فاز با زمین گردد.

برای کسب دانشی بیشتر نسبت به اضافه ولتاژهای گذرا این فایل PDF را به رایگان دانلود نمایید. این مطلب را می توان به عنوان یک جزوه کمک آموزشی برای درس حالت گذرای سیستم های قدرت در مقطع کارشناسی ارشد نیز به کار برد.

downloadدانلود غیر مستقیم
size۱٫۱ مگابایت

passwordelectic.ir

filePDF

 

همچنین بخوانید:پایداری در سیستم قدرت

بازدید مطلب:۱۱۹۲بار