عنوان فارسی مقاله
تکنولوژی های ذخیره انرژی: گذشته و حال
عنوان انگلیسی مقاله
Energy Storage Technologies:The Past and the Present
کد مقاله
سال انتشار
منبع
۲ ۲۰۱۴ Proceedings of the IEEE
چکیده فارسی
با پیشرفت های اخیر در زمینه برنامه های کاربردی که نیاز به یک سطح قدرت مشخص در طی یک دوره زمانی کوتاه داشته و با محدودیت های موجود روی کیفیت آب و هوا که در چند دهه گذشته سخت تر و شدیدتر شده است، سیستم های ذخیره انرژی (ESS ها) نقش مهمی در شبکه برق ایفا میکنند. جنبه های مختلف مانند تکامل تاریخی ESS ها، ویژگی های فنی و کاربردهای ESS ها به طور کامل مورد توجه قرار گرفته است. تاکید ویژه بر ارتباط بین شبکه های هوشمند (SG) و ریزشبکه ها و ESS ها می باشد. بنابراین، هدف اصلی این مقاله ارائه گزارش تخصصی و غیر تخصصی از مهم ترین ESS های موجود در بازار جهانی است.
این مقاله ای بسیار عالی و پر ارجاع بوده که با زبانی ساده و روان به بررسی انواع ESS ها (باتری، پمپ ذخیره ای، چرخ طیار و..) با اطلاعات دقیق و قابل فهم پرداخته است. زبان این متن گویا می باشد.
چکیده انگلیسی
With the recent advances in the field of applications which require a certain power level over a short period of time and with the air-quality constraints which have become more stringent in the last few decades, the energy storage systems (ESSs) have come to play a crucial role for the electric grid. Various aspects such as the historical evolution of ESSs, technical characteristics, and applications for the ESSs are thoroughly addressed. Special emphasis is given to the interaction between the smart grid (SG) and microcrogrids applications, on the one hand, and the ESSs, on the other hand. Thus, the main goal of this work is to present the specialist and nonspecialist review of the most important ESSs currently available on the market.

 

دانلود مقاله

سفارش ترجمه مقاله

بازدید مطلب:۳۰۶۳بار