از سال ۱۹۲۰ میلادی مبحث پایدار بودن سیستم قدرت به عنوان یکی از مسائل مهم در امنیت مطرح شده است. اغلب خاموشی های سراسری یا بلک اوت ها و برون اوت ها ناشی از عدم پایداری و قابلیت اطمینان پایین در سیستم قدرت می باشد.

سیستم قدرت با گسترش و رشد و افزایش پیچیدگی در معرض انواع اغتشاش و رخدادها و ناپایداری قرار گرفته است. امروزه مبحث پایداری در دینامیک سیستم قدرت و قابلیت اطمینان آن عرصه بازی برای پژوهش و تحقیق می باشد.

به طور کلی پایدار بودن در سه جنبه مخلف مطرح و در نظر گرفته می شود: پایداری ولتاژ، پایدار ی فرکانس و پایداری زاویه روتور. پایداری بعد از یک اغتشاش و طی حالت گذرا در کمترین زمان ممکن از عوامل مطلوب سیستم انتقال و شبکه توزیع می باشد. 

پایدار ی ولتاژ پس از یک اغتشاش کوچک و یا بزرگ و در گستره مدت زمان کوتاه و یا بلند ممکن است به دست آید. یعنی این دسته بندی و زیرمجموعه گیری برای حفظ پایدار ی ولتاژ در نظر گرفته می شود. پایداری فرکانس نیز در گستره کوتاه مدت و بلند مدت حفظ و بررسی می شود. زاویه روتور تحت یک اغتشاش کوچک و یا حالت گذرا ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. حفظ آن در کوتاه مدت و بلند مدت در دستور کار است.

تصویر زیر به خوبی دسته بندی و زیر مجموعه های پایدار ی را بیان می دارد.

پایداری در سیستم قدرت

 

 

همچنین بخوانید: جزوه قابلیت اطمینان در سیستمهای توزیع

بازدید مطلب:۲۱۰۲بار