پرسش:

در تأسیسات الکتریکی چند نوع زمین کردن وجود دارد؟ تعریف هر کدام چیست؟

بخش پرسش و پاسخ برای طرح سوالات و جواب به آنها می باشد. این بخش متشکل از سوالات بازدیدکنندگان سایت، تلگرام، اینستاگرام و بعضا سایت های خارجی است. شاید بسیاری از این سوالات در ذهن شما نیز شکل گرفته باشند. در صورتی که احساس می کنید پاسخ های مطرح شده ناقص است، حتما جواب های خود را در زیر مطلب کامنت بگذارید. با تشکر

سوال و جواب

پاسخ:

به طور کلی در مهندسی برق دو نوع زمین کردن و یا سیستم زمین وجود دارد که عبارتند از: الف) زمین کردن حفاظتی ب) زمین کردن الکتریکی.

به صورت ساده اتصال زمین حفاظتی یعنی تجهیزاتی که در تماس مستقیم با مدار الکتریکی نیستند را به زمین متصل کنیم. معمولا تجهیزاتی که در مجاورت ولتاژهای بالا قرار دارند، دچار تجمع بارهای الکتریکی شده و در این صورت زمینه برای برق گرفتگی ایجاد می شود. به همین منظور تجهیز مورد نظر را زمین می کنند یا به سیستم زمین متصل می نمایند. بهترین مثال در این مورد زمین کردن بدنه تابلو برق است.

زمین الکتریکی واژه آشنا تری می باشد. در این حالت قسمتی از مدار یا تجهیزات الکتریکی که به صورت مستقیم در تماس الکتریکی هستند را به زمین متصل می کنیم. این امر برای جلوگیری از افزایش ولتاژ فازهای سالم و عملکرد صحیح و مناسب تجهزات الکتریکی صوت می گیرد. نمونه مناسب در زمین کردن الکتریکی، وصل کردن مرکز ترانسفورماتور با اتصال ستاره به زمین است.

 

پرسش و پاسخ ۳

بازدید مطلب:۴۵۶۵بار