در این پست سه کلیپ مختلف ارائه می شود که وجه مشترک آن ها جرقه و آرک و آتش است. در اولی باز شدن سکسیونر، در دومی باز شدن خط ۵۰۰ کیلو ولت و در سومی جوش انفجاری دیده می شود. 

در کلیپ اول لحظه باز شدن یک سکسیونر (سوا ساز) را مشاهده می کنید. سکسیونر در پست های فشار قوی، وظیفه جدا کردن بخش های مختلف را دارد. شایان ذکر است که سکسیونر توانایی قطع و وصل در زیر بار و اصطلاحا قدرت مانور on load ندارد.

در ساخت سکسیونرها آرک و جرقه ی بالا پیش بینی شده اما راه حل هایی برای کاهش این جرقه ها در نظر گرفته نمی شود. زیرا خاموش کردن جرقه هزینه بر است و از طرفی نوع کاربرد سکسیونر ایجاب می کند که در ولتاژ بالا کار کند، پس بدون مشکل عمل خواهد کرد.

در این کلیپ کوتاه قطع سکسیونر خط و یونیزه شدن هوا را مشاهده می کنید. به علت جریان بسیار بالا در خطور، هنگام قطع برق، این شدت جریان موجب برانگیختن و یونیزه شدن هوا شده و بصورت جرقه و آرک نمایان می شود.

آپارات  آپارات

 

در کلیپ دوم اثر باز شدن دیسکانکت در ولتاژ بسیار بالا را مشاهده می کنید. ولتاژ به حدی بالاست (۵۰۰ کیلو ولت) که هوا را به شدت یونیزه کرده و بصورت جرقه های ممتد ظاهر می گردد. دیدن این کلیپ نیز خالی از لطف نیست. افرادی که در پشت های فشار قوی مشغول به کار هستند، با چنین صحنه هایی به کرات مواجه می شوند.

آپارات  آپارات

 

در کلیپ سوم که فقط ۱۲ ثانیه است، جوش انفجاری در یک دکل فشارقوی را مشاهده می کنید. صحنه ای بسیار جذاب و چشم نواز.

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: اینفوگرافی: چگونه ایمن بمانیم؟

 

بازدید مطلب:۸۳۳بار