واژه سنسور (Sense) از سنس یعنی احساس کردن، گرفته شده است. سنسور یعنی چیزی که می تواند احساس ‫کند. در دنیای امروز در اکثر ادوات دیجیتالی از سنسورها استفاده شده است. در علم الکترونیک برای اینکه بتوانید مداری ترتیبی و دستگاهی هوشمند بسازید باید با دنیای اطراف تعامل داشته باشید. این تعامل در دستگاه های بی جان توسط سنسور صورت میگیرد.

سنسورهای هر پدیده ساختاری متفاوت دارد اما تمام آنها یک وظیقه دارند. وظیفه سنسورها اندازه گیری پدیده ی طبیعی و تبدیل آن به سیگنال الکتریکی است. مدارهای ما میتوانند روی سیگنال الکتریکی کار کرده و هر عمل و اقدامی را صورت دهند.

به طور کلی سنسور المان حس کننده ای است که کمیتهای فیزیکی مانند فشار، حرارت، رطوبت، دما، و… را اندازه گیری می کند و در ‫دستگاههای اندازه گیری، سیستمهای کنترل آنالوگ و دیجیتال مانند PLC مورد استفاده قرار میگیرند .‫عملکرد سنسورها و قابلیت اتصال آنها به دستگاههای مختلف از جمله PLC باعث شده است که سنسور ‫بخشی از اجزای جدا نشدنی دستگاه کنترل اتوماتیک باشد.

در این مطلب اسلایدی بسیار مفید در رابطه با انواع سنسورها و دسته بندی آنها ارائه شده است. این اسلاید به زبانی ساده و بصورت مختصر شما را با دنیای سنسورها اشنا می سازد.

downloadدانلود غیر مستقیم – سرور ۱
downloadدانلود غیر مستقیم – سرور ۲
size۲٫۱ مگابایت

passwordندارد

filePPT

بازدید مطلب:۳۴۸۹بار