به دنیای برق و رباتیک الک تیک خوش آمدید 🙂

ساده ترین قطار دست ساز برقی جهان!

شاید تیتر این نوشته عجیب به نظر برسد! ساده ترین قطار برقی؟ ساده ترین در جهان؟! بله درست است! ساده ترین قطار دست ساز در جهان! این قطار ساده بر اساس قوانین ساده فیزیکی کار می کند.
ادامه مطلب
ویدئو کلیپ الک تیک

تولید برق رایگان با مدار ساده برای روشن کردن یک فن

در این کلیپ چگونگی تولید برق رایگان نشان داده می شود. با وجود یک آهن ربا انرژی در سلف القا شده و آن را شارژ می کند. این سلف به یک خازن برای انباشت انرژی متصل می باشد. در نهایت به یک فن (پنکه) ولتاژ پایین متصل می باشند. در واقع اتولید الکتریسیته توسط یک مکانیزم ساده صورت می گیرد. یک آهن ربا و سلف و خازن که قادر به روشن کردن یک فن کوچک می باشد. مدار بر روی یک برد سوار شده است.
ادامه مطلب

ساخت یک موتور ساده!

در این کلیپ کوتاه، یک موتور ساده تک فاز با سیم و باتری راه اندازی می شود. نحوه کار بدین صورت است که دو قطب باتری توسط دو سیم پیچ احاطه می شود. در این حالت انرژی بر روی دو سیم پیچ القا شده و آن را تقویت می کند.
ادامه مطلب
ویدئو کلیپ الک تیک

تولید برق رایگان توسط آهن ربا

این کلیپ چگونگی تولید انرژی بی وقفه الکتریسیته توسط آهن ربا را نشان می دهد. در ابتدا نیاز است تا تعدادی آهن ربا را با اختلاف زاویه 15 درجه روی صفحه ای چرخان و بصورت قطب مخالف نصب کرد. یعنی بطور مثال هر سه یا چهار قطب مشابه عوض شود. حال اگر تکه ای آهن ربا را در برابر این صفحه قرار دهیم قطب های غیرهم نام جذب آن می شوند.
ادامه مطلب
error: Content is protected !!