در این پست دو کلیپ جذاب که بازدیدهای زیادی داشتند را ارائه می کنم. در هر دو ویدئو شما چگونگی تولید انرژی توسط القای الکترومغناطیسی را مشاهده خواهید کرد.
ادامه مطلب