در مطلب زیر به اشتباهات کوچکی که گاهی در مکالمات فنی، از زبان برخی فعالان حوزه برق و مهندسین دیده می شود، و بیان اصطلاحات صحیح و اصلی پرداخته شده است.
ادامه مطلب