در این مطلب چند نکته به ظاهر ساده ایمنی را صرفا جهت یادآوری ذکر می کنم. لطفا و خواهشا این نکات به ظاهر پیش پا افتاده را جدی بگیریم.
ادامه مطلب