در این بخش تصویری مفید از یک ترانسفورماتور قدرت را مشاهده می کنید. ترانسفورماتورها از بوشینگ، سیم پیچ، هسته مورق، تانک روغن و تیوب خنک سازی تشکیل میشود.
ادامه مطلب