برنامه ای برای محاسبه ی هزینه ی برق لوازم الکتریکی!! دوست دارید بدونید پول برق وسایلی که مصرف میکنید چقدر میشه؟ همیشه از مبلغ برق توی قبض تعجب می کنید؟ این نرم افزارو نصب کنید و فقط با وارد کردن سه عدد پول برق مصرفی هر وسیله ای را که دارید محاسبه کنید!!!
ادامه مطلب