یکی از مهمترین پرسش های مطرح شده در باره هوش مصنوعی رقابت آن با انسان است. آیا هوش مصنوعی می تواند به یک رقیب خطرناک در مقابل انسان تبدیل شود؟
ادامه مطلب