به نظر بنده عنوان این مطلب به اندازه کافی برای هر فردی چه علاقه مند دنیای فوتبال و چه دنیای هوش مصنوعی جذاب می باشد. تقابلی جالب از رونالدینهو و هوش مصنوعی!
ادامه مطلب