در این انیمیشن آموزنده اجزای اصلی یک سوئیچگیر (switchgear) مورد بررسی قرار می گیرد.سوئیچگیرها موجب تبادل توان با قابلیت اطمینان بالا و هزینه معقول می شوند.
ادامه مطلب