بخش یک عکس یک حرف امروز اختصاص به این پرسش دارد که چرا نرخ توان ترانسفورماتور بر اساس کیلوولت آمپر بوده و کیلووات نیست؟ شاید این سوال در نگاه اول ساده به نظر آید اما اگر بخواهیم دلایل علمی برای کسی بازگو کنیم سخت خواهد بود!

پیش از پرداختن به پاسخ این سوال، بهتر است با مفهوم توان ها کمی آشنا شویم. توان ها در علم برق بصورت کلی سه دسته اند: توان ظاهری، توان اکتیو و توان راکتیو. در تمام کتب مرجع و متون علمی همیشه صحبت از همین سه نوع است و اهمیت برای توان اکتیو می باشد. توان ظاهری توان کل سیستم است. توان اکتیو یا فعال توان موثر و مفید برای ماست. توان راکتیو غیرقابل اندازه گیری مستقیم بوده و در مدار همیشه وجود دارد و موثر نیست. توان راکتیو توسط خازن تولید و توسط سلف مصرف میگردد.

برای درک بهتر مفاهیم بالا یک لیوان آب میوه گازدار (یا آبجو!) را تصور کنید. کل محتویات لیوان حکم توان ظاهری را دارد. قسمت کف که وجود دارد اما برای ما مفید و مطلوب نیست همان توان راکتیو می باشد. قسمت محتوای لیوان که هدف ما از خوردن می باشد همان توان اکتیو خواهد بود. واحد توان ظاهری KVA، توان اکتیو KW و توان راکتیو KVAR است. عکس زیر به خوبی مطالب بالا را بازگو مینماید.

توان ها

حال به پرسش ابتدایی بر میگردیم. هر ترانسفورماتوری تلفات هسته و تلفات مسی دارد. تلفات هسته ناشی از ولتاژ ورودی به ترانسفورماتور و تلفات مسی ناشی از شارش جریان در سیم پیچ ها می باشد. پس تلفات کلی ترانسفورماتور بستگی مستقیم به ولتاژ ورودی و شارش جریان دارد. با توجه به پارامترهای مذکور میتوان نتیجه گرفت که نرخ ترانسفورماتور بر اساس KVA خوانده می شود. اگر وابسته به ضریب توان بود باید براساس KW تعیین میشد. از تصویر بالا میتوانید به مفهوم ضریب توان پی ببرید. تصویر زیر نیز مطلب بالا را در چند بند بیان میدارد.

ترانسفورماتور KVA  

 

بازدید مطلب:۹۷۹بار