برای آموزش مفهوم مدار الکتریکی و همچنین مدار بسته و اتصال کوتاه، این کلیپ بسیار مفید می باشد. برای درک بیش تر، صداگذاری فارسی روی آن انجام شده است. البته پیشاپیش از تپق ها و تقاطع صداگذاری پوزش می طلبم.

همان طور که در ابتدای این ویدئو کلیپ دیده می شود، مداری متشکل از یک باتری معمولی و لامپ رشته ای نشان داده شده است. الکترون ها که بصورت گوی های آبی رنگ هستند، از قطب منفی باتری خارج شده و وارد قطب مثبت آن می شوند. الکترون ها با عبور از فیلامان لامپ رشته ای باعث گرم شدن و روشنایی آن خواهند شد. به چنین مداری، مدار الکتریکی بسته (close loop) و یا کامل (complete circuit) گفته می شود زیرا شارش جریان وجود داشته و تغذیه و بار موجود هستند.

همچنین بخوانید: چگونه مدار چاپی تهیه کنیم؟

اگر به چگونگی اتصال رشته سیم ها به لامپ توجه شود، ارتباط بین هادی ها نمایان خواهد شد. به بیان ساده تر، همیشه برای وجود جریان نیاز به سطح هادی است و همیشه الکترون ها تمایل به عبور از مسیر با کمترین مقاومت را دارند.

با توجه به مفاهیم گفته شده، همیشه روی سیم های مسی را با عایق می پوشانند. اگر به هر نحوی، هادی سیم از بین رود و مثلا یک گیره پوشه (مطابق کلیپ) را به سیم متصل کنیم، باز هم هدایت وجود دارد اما این بار از مسیر با کمترین مقاومت که گیره است. حال اگر به گیره دست بزنیم دچار برق گرفتگی می شویم، زیرا الکترون ها از مسیر گیره به بدن مقاومت الکتریکی کمتری را در پیش روی دارند. 

مداری مشابه تصویر زیر که از لمس دست با گیره به وجود می آید، مدار اتصال کوتاه (short circuit) نام دارد. همیشه اتصال کوتاه سبب بسته شدن مسیر جریان و شارش از مسیر جدید می باشد.

 

آپارات  آپارات

 

همچنین بخوانید: مدار تانک

 

[ratings]