شاید واژه نول، خنثی، ارت، گراند و یا زمین برایتان آشنا باشد. بسیاری از مهندسان این اسامی را به صورت یکسان در نظر گرفته و دچار اشتباه می شوند. برای داشتن درک صحیحی از واژه های مذکور، تعریفی مختصر از هر یک ارائه می شود. با خواندن این مطلب به این مفاهیم به سادگی و در کمترین زمان پی ببرید.

نقطه خنثی (Neutral)

خنثی مسیر بازگشت برای مدار AC می باشد که فرض شده حامل جریان در شرایط عادی است. این جریان به برخی دلایل از جمله عدم تعادل جریان فازها و یا وجود هارمونیک های سوم و پنجم به وجود می آید. دامنه این جریان کسری از جریان فازها بوده و در برخی موارد حتی دو برابر جریان فاز نیز می تواند باشد. سیم خنثی همیشه حامل بار است (در مدارهای فعال). سیم خنثی در نهایت به زمین داده می شود تا در پتانسل صفر قرار داشته باشد.

زمین یا گراند (Earth or Ground)

زمین یا گراند برای افزایش امنیت در برابر جریان های نشتی یا باقی مانده بر روی سیستم با حداقل مسیر مقاومتی نصب می شود. در حالی که سیم های فاز و خنثی به سیم کشی اصلی سیستم قدرت متصل می شوند، سیم زمین به بدنه تجهیزات یا هر سیستمی که در شرایط عادی حامل جریان نبوده اما در مواردی که عایق بندی کاهش می یابد حامل جریان اندکی می گردد، نصب می شود. جریان مذکور مستقیما از سیم فاز یا زنده ناشی نمی شود اما از اتصالات ثانویه که در حالت عادی در تماس با سیستم زنده نیست به وجود می آید. این جریان معمولا خیلی کمتر از جریان اصلی خط یا جریان فاز بوده و اغلب در حدود میلی آمپر است. این جریان نشتی به اندازه ای است که سبب برق گرفتگی و مرگ و یا آتش سوزی شود. این جریان توسط سیم زمین در مسیری با کمترین مقاوت به زمین فرستاده می شوند.

به دلیل تفاوت در کاربردها، ما هیچ گاه سیم زمین و خنثی را یکسان در نظر نمی گیریم. اگرچه هر دو گروه نقش زمین کردن را برعهده دارند اما فرآیندها متفاوت است.

•         خوب است بدانیم:

تفاوت بین Earthing و Grounding

در حالت کلی تفاوتی بین این دو کلمه وجود ندارد و می توان بصورت یکسان استفاده شود.

Grounding لغت رایج برای زمین کردن در استاندارهای آمریکای شمالی از قبیل IEEE، NEC، ANSI، UL و… می باشد در حالی که Earthing در اروپا و استانداردهای بریتانیا از قبیل IS و IEC به کار می رود. به بیان ساده، این دو کلمه هم معنی بوده و استفاده یکسانی خواهند داشت.

 

همچنین بخوانید: سه شاخه چیست؟

بازدید مطلب:۱۶۵۶بار